NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07
Webdesign & TYPO3 CMS

Vi siger ikke "farvel" uden at sige "på gensyn""¦

Når Nordsjællands Komfort & Energicenter har installeret eller renoveret et Genvexanlæg, og vi nærmer os den fase, hvor anlægget idriftsættes og indreguleres, siger vi ikke "farvel" uden at sige "på gensyn".

Et Genvexanlæg kræver, som alle andre maskiner, vedligeholdelse og dette gælder både ventilationsanlæg med passiv varmegenvinding og aktiv varmegenvinding. Uden vedligeholdelse reduceres anlæggets levetid og ydelse, hvilket i sidste ende medfører øget driftsudgifter. Ved at tegne en serviceaftale, kommer vores servicemand én gang årligt og renser og servicere anlægget.

Ved eftersyn og gennemgang af anlæg udføres følgende

  • Afprøvning af automatik
  • Afprøvning af spjæld
  • Afprøvning af føler
  • Kontrol af varmeveksler
  • Kontrol af kondensafløb
  • Kontrol af program i Optima
  • Udskiftning af filtre

Har du spørgesmål til service og vedligeholdelse, eller mangler dit anlæg at blive serviceret så kontakt os.

Filtrene i dit ventilationsanlæg skal skiftes

Alle boligventilationsanlæg er udstyret med filtre, der for det første sikrer at urenheder ikke bliver blæst ind i boligen, men også at den beskidte udsugningsluft ikke sætter sig i varmeveksleren.

  • Planfilter skal skiftes hver 3. måned.
  • Kassettefilter skal skiftes hver 6./12. måned*.
  • Posefilter skal skiftes hver 6./12. måned*.


*om det er hver 6. eller hver 12. måned afhænger af hvor mange partikler der er i luften (pollen, vejstøv m.m.)