NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07
Webdesign & TYPO3 CMS

Sænk dine varmeudgifter ved hjælp af ventilation og varmegenvinding

Varmetab i forbindelse med naturlig ventilation (udluftning) udgør en stor del af det samlede varmeforbrug i et hus. Derfor er sparepotentialet højt. Og det betyder kontante fordele for dig. Ventilationsanlæg fra Genvex med varmegenvinding er den optimale løsning, når det drejer sig om at sikre en energimæssig fornuftig og kontrolleret ventilation af både nye og renoverede huse.

Udnyt varmeenergien i udsugningsluften med varmegenviding

Ved hjælp af et Genvex ventilationsanlæg med varmegenvinding kan du genvinde masser af den varmeenergi der er udsugningsluften. Til at genvinde varmen fra udsugningsluften bruges de såkaldte pladevarmevekslere, som består af en række plader, hvor de to luftstrømme (udsugning og indblæsning) strømmer forbi på hver deres side. Varmen fra udsugningsluften overføres via pladerne til indblæsningsluften. De to luftstrømme holdes adskilt fra hinanden, således at der ikke kommer lugt fra udsugningsluften over i indblæsningsluften.

Modstrømsvarmeveksler er bedst

Der findes flere typer pladevarmevekslere, og Varmegenvindingsgraden (virkningsgraden) svinger fra 45% til den meste effektive på 95% som er en modstrømsvarmeveksler.

Modstrømsvarmeveksler i Genvex anlæg

Genvex anvender udelukkende modstrømsvarmevekslere i serien af såkaldte "passive" ventilationsanlæg, og derved udnyttes varmen i udsugningsluften med op til 95%. Serien er netop udviklet specielt for at spare energi og derfor er seriens navn "Energy".