NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07
Webdesign & TYPO3 CMS

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Når man overvejer at få installeret et ventilationsanlæg i sin bolig, er der ofte en del spørgsmål man ønsker, at få afklaret inden man beslutter sig. Her bringer vi svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Vi håber du finder svar på dine spørgsmål

Skal man ventilere sin bolig?

Ja - og det gør du forhåbentlig allerede, på den ene eller anden måde.

  • Ved at åbne vinduer og døre kortvarigt i 5-10 minutter, 2-3 gange om dagen.
  • Med udluftningsventiler*, der er monteret i væggen, i de rum hvor der er særlig brug for det. F. eks. i soveværelse, badeværelse, bryggers eller i et vindue i kælderen.    
  • I rum med øget fugtbelatning f.eks. bad eller kælder kan det være vha. af en elektrisk ventilator, der suger luften ud i det fri. Det er effektivt, og man er sikker på, at luften udskiftes, og fugten fjernes.
  • Det kan naturligvis også være vha. af et ventilationsanlæg, der automatisk udskifter luften i din bolig.

*Ifølge Bygningsreglementet skal der i nye boliger være udluftningsventiler i alle rum, hvor der ikke er installeret mekanisk ventilation.

Kan jeg ikke bare lufte ud i mit hus ved at åbne vinduet engang imellem?

Jo, det kan du godt, men ønsker du at sikre et ordentligt luftskifte og dermed et godt indeklima skal du faktisk lufte ud 5-10 minutter to til tre gange om dagen. Det betyder at der i ethvert beboelsesrum og i huset totalt skal være et luftskifte på mindst 0,5 gange pr. time. Det vil altså sige, at halvdelen af husets luftindhold skal skiftes ud hver time.

Skal et hus være tæt som en plastikpose?

Nej, et hus skal ventileres. Ellers får man et dårligt indeklima. Men den ventilation, der skal ske, skal foregå ad kanaler, der er beregnet til at transportere fugtig luft. Der er ikke noget lovkrav om at ventilationen skal ske mekanisk. Hvis man satser på naturlig ventilation i et tæt hus, skal man dog være opmærksom på, at der SKAL luftes ud flere gange om dagen.

Sådan et anlæg må da larme?

Nej, ikke hvis man sørger for at forsyne kanalsystemet med effektive lyddæmpere og iøvrigt dimensionere anlægget korrekt. Er anlægget forkert demensioneret eller er kanalsættet udlagt forkert kan der opstå støj. Er anlægget korrekt installeret høres det faktisk ikke.

Er det ikke dyrt i strøm?

Nej - med de nye energivenlige EC-motorer, som moderne anlæg er forsynet med, er strømforbruget yderst minimalt. Driften af anlægget kan desuden optimeres ved at sikre sig at det anvendte kanalsystem er forsynet med dobbelte tætningslister og overholder tæthedsklasse D.

Hvor meget af installationen bliver synlig?

Det meste af installationen ser du ikke, den ligger godt gemt i isoleringen på loftet. Det eneste synlige er ofte en enkelt lille diskret ventil placeret i loftet i hvert af de rum, hvor luften skiftes. På taget vil man kunne se to små hætter for for hhv. frisk luft og afkastluft, dvs. den "brugte" luft fra boligen. Alternativt kan der monteres riste i husets gavl. Hætter og riste kan leveres i forskellige designs, materialer og tilpasses farven på husets tag eller gavl.

Skal alle rør isoleres?

 Effektiv isolering af kanalerne på loftet er ligeledes vigtigt for at optimere anlæggets drift.

Passiv varmegenvinding?

Ventilationsanlæg med varmeveksler kaldes også for passive varmegenvindingsanlæg. Det kaldes passiv varmegenvinding fordi udsugningsluften og udeluften passerer meget tæt forbi hinanden i varmeveksleren og dermed flytter energien/varmen i udsugningsluften sig til den koldere udeluft helt automatisk uden noget energiforbrug. Passiv varmegenvinding er optimalt i boliger opvarmet med naturgas, olie eller fjernvarme, og til el-opvarmede huse med brændeovn.

Læs mere om passiv varmegenvindingsanlæg

Aktiv varmegenvinding?

Ventilationsanlæg med varmepumpe kaldes også for aktive varmegenvindingsanlæg. Varmepumpen er den del af ventilationsanlægget, der genvinder energien fra udsugningsluften og overfører den til indblæsningsluften. Det kaldes aktiv varmegenvinding fordi der sidder en kompressor i varmepumpen, der bruger strøm for at kunne genvinde energien. Der skal altså tilføres noget energi udefra for, at genvindingen kan ske. Aktiv varmegenvinding er optimalt i boliger, der er el-opvarmede, fordi det bidrager til boligopvarmningen.

Læs mere om aktiv varmegenvindingsanlæg