NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07
Webdesign & TYPO3 CMS

Aldrig for høj luftfugtighed

Husstøvmider lever bedst ved høj fugtighed. En relativ luftfugtighed på mellem 30 og 55% vil derfor minimere deres vækstbetingelser.

Frisk og ren luft - helt enkelt

I vores dagligdag er der mange ting der kan gøre en stor forskel, selv om vi ikke umiddelbart lægger mærke til dem. Frisk luft er en af dem, som vi ikke tænker over, men som betyder en hel del for hvor godt vi trives i vores dagligdag.
For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Der skal derfor være et luftskifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet. Luftskiftet er det antal gange, som lokalets luft udskiftes pr. time. Bygningsreglementet har en række krav til ventilation af boligen. Først og fremmest skal ventilationen fjerne "forurening" fra boligen, især fra køkken, bad og toilet - de våde rum.

Mindre støv

Det konstante luftskifte man opnår med et ventilationsanlæg er faktisk med til at reducere mængden af svævestøv samt pollen i boligen. I et aktivt ventilationsanlæg føres både indblæsnings- og udsugningsluften gennem et filter. Støv, pollen samt andre urenheder bliver opfanget i filtret, så det kun er den rene luft det blæses ind i boligen. Luftkvaliteten forbedres markant samtidig med at behovet for rengøring mindskes. De fleste mennesker bliver noget overrasket den første gang de skal skifte filter, for det fremgår tydeligt hvilket filter der nyt og hvilket der er brugt"¦   

Valg af filtrertype er op til dig

Der findes flere forskellige typer filter, og de kendetegnes ved deres tæthed, dvs. hvor god deres filtreringsevne er. Som minimum leveres vores anlæg med et planfilter af typen G4 der tilbageholder partikler med en diameter mellem 20 og 100 μm. Ønsker du en renere indblæsningsluft eller har du allergi, anbefaler vi et F7 filter, der populært kaldes et pollenfilter. Det er meget effektivt og et F7 filtrer opfanger støvpartikler og pollenspore med en diameter helt ned til 5 μm.