NORDSJÆLLANDS KOMFORT- OG ENERGICENTER APS - TLF +45 48 21 24 07
Webdesign & TYPO3 CMS

Produktbeskrivelse af boligventialtionsvarmepumpen Combi 185 EC S/LS

Combi 185 EC L/S fra Genvex, en kombineret boligventialtionsvarmepumpe til brugsvand og boligventilations varmepumpe og Produktbeskrivelse Combi 185 S/LS er et komplet aggregat bestående af ventilations og beholdersektion indeholdende modstrømsvarmeveksler (der har en temperaturgenvindingsgrad på op til 95%), 185 liters varmtvandsbeholder (S-modeller er forberedt for tilkobling af solfanger/centralvarme etc.), kombinationsvarmepumpe til opvarmning af indblæsningsluften og opvamning af brugsvandet, indblæsnings- og udsugningsventilatorer, friskluft har F5 filter, udsugning har G4 filter samt komplet Optima 310 styring, samt betjeningspanel med display, der viser anlæggets drifttilstand, og hvorpå man enkelt kan ændre driftindstillingerne.

 

Samtidig med at den fungerer som et helt normal ventilationsanlæg i boligen, fungerer en Combi 185 også som varmepumpe til brugsvandsopvarmning og som grundopvarmning af selve boligen. Combi 185 EC anvendes i boliger fra ca. 90m2 til 200m2.


Combi 185 S/LS kan leveres med følgende tilbehør:
- Vand- eller el-eftervarmeflade til Ø160 mm kanal
- Vandfrostføler
- Friskluft- og afkastspjæld med motor til Ø160 mm kanal
- El-forvarmeflade Ø160 mm kanal
- Termostat- eller motorventil
- Sommerkryds

Anvendelse
Combi 185 S/LS anvendes som ventilationsanlæg, hvor der ønskes udsugning og indblæsning samtidig med, at energien i udsugningsluften bruges til opvarmning af indblæsningsluften. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen, som samtidig giver tilskud til opvarmning af boligen.


Combi 185 S/LS kan anvendes til boliger op til ca. 200 m2, ved et luftskifte på 0,35 l/s pr. m² af nettoarealet. Det specifikke elforbrug (SFP) = maks. 1200 J/m3 og skal overholdes.

Typer
Combi 185 S EC Lille kompressor med varmespiral
Combi 185 LS EC Stor kompressor med varmespiral